Wiki FAADA

Convivència respetuosa - Abandonament
 • La competència per a la recollida d’animals abandonats és municipal. Cal contactar amb l’ajuntament o amb la policia local perquè identifiquen l’animal amb el seus mitjans o a través d’un veterinari. En el cas que no estigui identificat o no se’n pugui trobar la família, s’ingressarà l’animal en un centre d’acollida o de rescat amb el qual l’ajuntament tingui un conveni.

  Si l'animal porta xip, es important comprovar en totes les bases de dades existents per tal de localitzar el propietari:

  Arxiu de la Comunitat Autònoma, Red Espanyola (REIAC), Red Europea (EUROPETNET), Red Internacional (PETMAXX).

  S’ha de tenir en compte que molts ajuntaments d’Espanya envien els animals a gosseres on es procedirà al sacrifici una vegada transcorregut el termini legal si ningú no reclama l’animal o si ningú no l’adopta.

  Abast: Espanya

 • Abans d’adoptar o comprar un animal de companyia és molt important que t’informes bé de les necessitats de l’espècie i que siguis conscient de la responsabilitat i de les despeses que suposa el fet que integri la teua família: alimentació, benestar físic i psíquic i controls veterinaris, entre d’altres.

   En el cas que realment existeixi un motiu de força major, el més recomanable és que l’animal es quedi a càrrec d’un familiar o d’una persona coneguda. També pots posar-te en contacte amb una associació de protecció dels animals perquè t’informen adequadament o potser perquè t’ajudi a gestionar-ne l’adopció.

  Has de tenir en compte que l’abandonament d’un animal constitueix una infracció administrativa greu o molt greu segons les lleis de protecció d’animals de cada comunitat autònoma, així com una falta penal de conformitat amb l’actual Codi Penal si pot perillar la vida o la integritat de l’animal. 

  Més informació:

  Abast: Espanya

 • És el mateix portar microxip a estar identificat?

  No. Una cosa és implantar un microxip a un animal i una altra és que aquest microxip estigui vinculat a un registre. Sempre cal exigir que es doni d'alta en un registre, ja que si no ho està, el nostre animal no es considera identificat i per tant estaria incomplint amb la llei, i en cas de pèrdua no es podria localitzar la família.

  En cas de pèrdua del meu animal, què he de fer?

  Hem de denunciar la seva pèrdua a l'ajuntament on s'ha perdut, a l'ajuntament on el tens censat i a la base de dades on el tens registrat (Arxiu de la Comunitat Autònoma) o del país on s'ha perdut l'animal, a través de qualsevol veterinari de la zona.

  Xarxes de registres d'animals:

  És important també posar cartells a la zona on s'ha perdut l'animal amb la seva foto, les teves dades de contacte i informar a tots els veterinaris i refugis d'animals de la zona.

  Abast: Espanya

 • Deixar a un gos tancat al cotxe a l'estiu pot posar en perill la vida de l'animal, de trobar-nos en una situació així has de dur a terme els següents passos:

  1. Truca al 112 i deixa constància de la situació en què es troba l'animal sol·licitant una intervenció urgent per risc per a la vida de l'animal.
  2. Un cop hagis cridat els agents de l'autoritat grava un vídeo on s'identifiqui la matrícula, situació del vehicle i l'animal, durant un màxim 5 minuts, intentar també gravar o fer una captura de pantalla d'alguna pàgina d'internet on surti la temperatura d'aquesta zona en aquell moment, si durant aquest temps no s'ha presentat la policia, trenca la finestra per auxiliar l'animal.
  3. D'optar per trencar la finestreta del vehicle, podem enfrontar-nos a un delicte lleu de danys (donant per fet que el vidre tingui un valor inferior a 400€) que es castiga amb una multa, però, de prosperar, seria molt defensable la concurrència de l'eximent d'estat de necessitat (art.20.5 Codi Penal) que aquí a Espanya també està prevista quan per evitar un mal propi o aliè es lesiona un bé jurídic d'una altra persona, perquè actuï es requereix que el mal que es tracti d'evitar sigui real, greu i imminent i l'acció ha de ser l'única alternativa possible.

  Abast: Espanya