Wiki FAADA

Wiki FAADA - Drets dels animals
 • Maltractament no és sols agredir físicament un animal. També són maltractament, i per tant denunciables, actes d’omissió que vulnerin els drets dels animals com ara no proporcionar aliment, mantenir l’animal en condicions higienicosanitàries deficients, abandonar-lo, mantenir-lo tancat en un balcó durant hores, etc. 

  En funció de la comunitat autònoma o del municipi on es produeixin els fets, es podran perseguir unes accions o unes altres mitjançant la incoació d’un expedient administratiu sancionador.

  Els casos de maltractament físic amb resultat de mort o de lesions, explotació sexual o abandonament que es regulen en el Codi Penal són delicte.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

  • Per via penal, pots denunciar casos de maltractament físic, lesions o mort de l’animal, actes de zoofília, baralles d’animals o abandonament i tràfic d’espècies salvatges o caça i pesca il·legals.

  • Per via administrativa, per exemple a Catalunya (on hi ha una de les legislacions més avançades de protecció dels animals, especialment l’ordenança de Barcelona) pots denunciar el manteniment d’animals sols en un domicili durant més de tres dies consecutius (12 hores, en el cas dels gossos); la cria en domicilis particulars; si es manté un animal lligat en un lloc fix durant més de dues hores, o si se’n limita el moviment de manera duradora.  

  Més informació:

  Consulta la legislació del teu municipi o comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Si veus algun acte constitutiu de maltractament animal, has de telefonar a les autoritats competents (SEPRONA, Agents Rurals, Mossos d’esquadra, agents de la Guàrdia Urbana o a la Policia local).

  Paral·lelament, pots reunir proves com ara fotografies de la situació de l’animal o vídeos del maltractament. També és important que prenguis nota del número d’actuació de l’acta que realitzin els agents, que et servirà per poder fer un seguiment del cas i evitar que el maltractament quedi impune.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Les denúncies penals per maltractament poden realitzar-se en qualsevol comissaria o al jutjat de guàrdia. Les denúncies administratives han de presentar-se a l’organisme competent, sia l’ajuntament sia el departament corresponent del govern de cada comunitat autònoma (en la majoria dels casos és el Departament d’Agricultura).

  És important destacar que tot cas o circumstància s’ha de denunciar per escrit i esmentar explícitament en la mateixa denúncia tots els documents que s’hi adjunten (fotografies o vídeos) per tal d’evitar que s’extraviï documentació. D’aquesta manera, obligarem les autoritats competents que actuïn en cas de denúncia, ja que tindran coneixement dels fets i, no ho fessin, estarien eludint la responsabilitat legal que els hi correspon.

  Abast: Catalunya

 • La competència per a la recollida d’animals abandonats és municipal. Cal contactar amb l’ajuntament o amb la policia local perquè identifiquen l’animal amb el seus mitjans o a través d’un veterinari. En el cas que no estigui identificat o no se’n pugui trobar la família, s’ingressarà l’animal en un centre d’acollida o de rescat amb el qual l’ajuntament tingui un conveni.

  Si l'animal porta xip, es important comprovar en totes les bases de dades existents per tal de localitzar el propietari:

  Arxiu de la Comunitat Autònoma, Red Espanyola (REIAC), Red Europea (EUROPETNET), Red Internacional (PETMAXX).

  S’ha de tenir en compte que molts ajuntaments d’Espanya envien els animals a gosseres on es procedirà al sacrifici una vegada transcorregut el termini legal si ningú no reclama l’animal o si ningú no l’adopta.

  Abast: Espanya

 • La tinença privada de determinats animals salvatges està permesa per la llei. L’adoptant d’un animal salvatge és l’únic responsable de per vida del benestar, de l’estat sanitari i de la salut, control i responsabilitat legal de l’animal.

  En general, els animals salvatges han de mantenir-se en captivitat per garantir les mesures de seguretat necessàries per evitar danys materials a persones, a animals d’altres espècies o al medi natural. En cap cas no es poden alliberar en la naturalesa ni tampoc ser exhibits ni passejats als espais públics.

  Cal tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (veure normativa sobre animals potencialment perillosos). 

  Tampoc s’ha d’oblidar que alguns d’aquests animals estan en perill d’extinció, per la qual cosa és molt important tenir presents tots els requeriments legals de la tinença i la comercialització d’aquestes espècies (normatives avall indicades).

  La majoria d’aquests animals són capturats al medi natural on viuen i la compra sempre fomenta el tràfic d’animals. A més, molts moren a causa de l’estrès del transport o per inadaptació, per la qual cosa es requereix usar un nombre més elevat d’animals perquè finalment sols uns pocs arriben al nostre continent.

  Per totes aquestes raons des de FAADA recomanem NO comprar ni tenir animals salvatges.

  Normatives sobre comerç i tinença d’espècies protegides segons CITES:

  Abast: Espanya

 • Abans d’adoptar o comprar un animal de companyia és molt important que t’informes bé de les necessitats de l’espècie i que siguis conscient de la responsabilitat i de les despeses que suposa el fet que integri la teua família: alimentació, benestar físic i psíquic i controls veterinaris, entre d’altres.

   En el cas que realment existeixi un motiu de força major, el més recomanable és que l’animal es quedi a càrrec d’un familiar o d’una persona coneguda. També pots posar-te en contacte amb una associació de protecció dels animals perquè t’informen adequadament o potser perquè t’ajudi a gestionar-ne l’adopció.

  Has de tenir en compte que l’abandonament d’un animal constitueix una infracció administrativa greu o molt greu segons les lleis de protecció d’animals de cada comunitat autònoma, així com una falta penal de conformitat amb l’actual Codi Penal si pot perillar la vida o la integritat de l’animal. 

  Més informació:

  Abast: Espanya

 • Si trobem un animal perdut dins del territori català i està identificat amb microxip, és important que t’asseguris que tant l’ajuntament com la policia o el centre veterinari o protectora comprovi tots els arxius d’identificació en els quals l’animal podria estar registrat i que són els següents:

  • ANICOM – Base de dades pública de la Generalitat de Catalunya, obligatòria en la llei catalana. Totes les entitats de protecció d’animals, ajuntaments, cossos de policia i centres veterinaris tenen accés gratuït per consultar-la. Telèfon operatiu les 24 hores: 935 617 000
  • AIAC – Base de dades privada del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Sols hi tenen accés els veterinaris i els ajuntaments que paguen una quota.
  • REIAC – Base de dades espanyola gestionada pels col·legis de veterinaris de diferents comunitats autònomes l’accés de la qual és gratuït. Informa de quina és la base de dades en què l’animal està registrat. L’ANICOM no està dins del REIAC, per la qual cosa SEMPRE has de demanar que consulten directament l’ANICOM.
  • EUROPETNET – Base de dades europea on estan inclosos l’AIAC i l’ANICOM.
  • PETMAXX – Base de dades internacional on estan incloses les bases de dades de diferents països d’arreu del món.

  Abast: Internacional

 • Deixar a un gos tancat al cotxe a l'estiu pot posar en perill la vida de l'animal, de trobar-nos en una situació així has de dur a terme els següents passos:

  1. Truca al 112 i deixa constància de la situació en què es troba l'animal sol·licitant una intervenció urgent per risc per a la vida de l'animal.
  2. Un cop hagis cridat els agents de l'autoritat grava un vídeo on s'identifiqui la matrícula, situació del vehicle i l'animal, durant un màxim 5 minuts, intentar també gravar o fer una captura de pantalla d'alguna pàgina d'internet on surti la temperatura d'aquesta zona en aquell moment, si durant aquest temps no s'ha presentat la policia, trenca la finestra per auxiliar l'animal.
  3. D'optar per trencar la finestreta del vehicle, podem enfrontar-nos a un delicte lleu de danys (donant per fet que el vidre tingui un valor inferior a 400€) que es castiga amb una multa, però, de prosperar, seria molt defensable la concurrència de l'eximent d'estat de necessitat (art.20.5 Codi Penal) que aquí a Espanya també està prevista quan per evitar un mal propi o aliè es lesiona un bé jurídic d'una altra persona, perquè actuï es requereix que el mal que es tracti d'evitar sigui real, greu i imminent i l'acció ha de ser l'única alternativa possible.

  Abast: Espanya

 • Si veus algun tipus de maltractament animal a les xarxes socials, és a dir, persones que torturen i maten animals per després penjar el vídeo dels abusos a Instagram, Facebook o Youtube, segueix aquestes indicacions per denunciar el cas:

  • No denunciïs encara la pàgina/publicació o perfil, ja que aquesta podria desaparèixer juntament amb les proves del maltractament. Fes-ho només un cop hagis fet els passos que detallem a continuació.
  • Recorda que les descàrregues d'un vídeo o les captures de pantalla de les fotos no serveixen per a un judici legal, sinó que han certificar-se. Això vol dir que cal obtenir una prova digital de que el contingut va ser pujat a les xarxes, ja que la informació circula, canvia i desapareix a internet sense deixar rastre aparent en unes hores o fins i tot minuts. Pots certificar qualsevol contingut digital, per exemple a través de CERTIFIRM (el cost és d'uns pocs cèntims).
  • Tingues en compte que en el cas de perfils/grups/pàgines privades, per a la nostra entitat és complicat accedir a les proves corresponents, amb la qual cosa és de gran ajuda que sigui la persona que ha vist les imatges la qual les certifiqui.
  • Un cop certificades les proves, pots denunciar el cas directament a les autoritats (Seprona a Espanya) o posar-te en contacte amb el nostre equip legal si necessites un assessorament més detallat.

  Abast: Espanya