Wiki FAADA

Wiki FAADA - Animals domèstics
 • Maltractament no és sols agredir físicament un animal. També són maltractament, i per tant denunciables, actes d’omissió que vulnerin els drets dels animals com ara no proporcionar aliment, mantenir l’animal en condicions higienicosanitàries deficients, abandonar-lo, mantenir-lo tancat en un balcó durant hores, etc. 

  En funció de la comunitat autònoma o del municipi on es produeixin els fets, es podran perseguir unes accions o unes altres mitjançant la incoació d’un expedient administratiu sancionador.

  Els casos de maltractament físic amb resultat de mort o de lesions, explotació sexual o abandonament que es regulen en el Codi Penal són delicte.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Si veus algun acte constitutiu de maltractament animal, has de telefonar a les autoritats competents (SEPRONA, Agents Rurals, Mossos d’esquadra, agents de la Guàrdia Urbana o a la Policia local).

  Paral·lelament, pots reunir proves com ara fotografies de la situació de l’animal o vídeos del maltractament. També és important que prenguis nota del número d’actuació de l’acta que realitzin els agents, que et servirà per poder fer un seguiment del cas i evitar que el maltractament quedi impune.

  Consulta la legislació del teu municipi o de la teva comunitat autònoma aquí.

  Abast: Espanya

 • Si trobem un animal perdut dins del territori català i està identificat amb microxip, és important que t’asseguris que tant l’ajuntament com la policia o el centre veterinari o protectora comprovi tots els arxius d’identificació en els quals l’animal podria estar registrat i que són els següents:

  • ANICOM – Base de dades pública de la Generalitat de Catalunya, obligatòria en la llei catalana. Totes les entitats de protecció d’animals, ajuntaments, cossos de policia i centres veterinaris tenen accés gratuït per consultar-la. Telèfon operatiu les 24 hores: 935 617 000
  • AIAC – Base de dades privada del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Sols hi tenen accés els veterinaris i els ajuntaments que paguen una quota.
  • REIAC – Base de dades espanyola gestionada pels col·legis de veterinaris de diferents comunitats autònomes l’accés de la qual és gratuït. Informa de quina és la base de dades en què l’animal està registrat. L’ANICOM no està dins del REIAC, per la qual cosa SEMPRE has de demanar que consulten directament l’ANICOM.
  • EUROPETNET – Base de dades europea on estan inclosos l’AIAC i l’ANICOM.
  • PETMAXX – Base de dades internacional on estan incloses les bases de dades de diferents països d’arreu del món.

  Abast: Internacional

 • El microxip és una petita càpsula de vidre biocompatible de la mida d’un gra d’arròs. És innòcua i s’injecta sota la pell de l’animal, concretament en el costat esquerre del coll. La implantació es realitza amb un aplicador estèril, és indolora i no requereix sedació. El microxip emmagatzema informació en forma de codi alfanumèric de 15 xifres que conté les dades del propietari. Una vegada implantat, s’ha de donar d’alta en l’arxiu corresponent de cada comunitat autònoma.

  Els centres veterinaris, autoritats, protectores i centres d’acollida disposen de lectors de microxip que poden llegir-ne el codi. És molt important mantenir sempre les dades actualitzades: adreça, números de telèfon i adreces de correu electrònic per poder recuperar l’animal ràpidament en cas de pèrdua.

  Abast: Espanya

 • No existeix legislació estatal que unifiqui els criteris, per la qual cosa cada comunitat autònoma regula en aquest sentit.

  Una venda sempre és amb ànim de lucre per la qual cosa és necessari disposar de llicència d’activitats. En la majoria de comunitats, està explícitament prohibida la cria i la venda entre particulars i es regulen les condicions i requisits que han de complir els criadors autoritzats.

  Abast: Catalunya

 • L’ús de verins o esquers enverinats és freqüent a l’entorn urbà, normalment dirigit a animals de companyia (gossos i gats) i en el medi rural per matar individus d’espècies que es consideren perjudicials per a la caça, la agricultura, la ramaderia, la columbicultura, etc.

  L’ús il·legal de verí suposa un greu risc per a la salut pública, per al medi ambient i per a tot tipus d’espècies animals perquè és un sistema no selectiu que s’introdueix en la cadena tròfica.

  L’enverinament d’animals i la col·locació d’esquers amb verí estan tipificats com a delicte en el Codi Penal. Segons la llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en l’article 336 “tot aquell qui, sense estar legalment autoritzat, empri per a la caça o per a la pesca verí, mitjans explosius o altres instruments o arts de similar eficàcia destructiva o no selectiva per a la fauna, serà castigat amb la pena de presó de quatre mesos fins a dos anys o amb multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en qualsevol cas, la d’inhabilitació especial per a professió o ofici i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de caçar o de pescar en un període d’un fins a tres anys. Si el mal causat fos de notòria importància, s’imposarà la pena de presó esmentada més amunt en la meitat superior.”

  En cas de localitzar un animal enverinat o davant qualsevol sospita cal seguir els passos següents:

  PROTOCOL D’ACTUACIÓ

  • No tocar ni moure el cadàver fins que no es personi l’autoritat. Si el cadàver o els esquers no són retirats per l’autoritat, el procediment quedaria invalidat per via judicial ja que se n’hauria trencat la cadena de custòdia de la prova.
  • Imprescindible avisar un cos policial, sia Seprona (062), Mossos d’Esquadra (112) o Agents rurals (93 561 70 00) a Catalunya.
  • Realitzar fotografies de la zona i del cadàver.
  • Revisar la zona per esbrinar si existeixen més cadàvers i/o esquers.
  • Posar els fets en coneixement dels responsables de l’ajuntament on correspongui segons el terme municipal on s’hagin produït els fets. 

  Si l’animal encara és viu:

  • Portar-lo immediatament al veterinari més proper i sol·licitar que faci un informe.
  • Denunciar-ho immediatament a les autoritats.

  Abast: Espanya

 • No, no és legal si no estàs registrat com a nucli zoològic. Per poder fer la transacció dels animals (donació gratuïta o venda), has d'estar inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics. És a dir, si es regala o es ven una o més de les cries, ja seria denunciable per cria il·legal.

  Més informació:

  Abast: Catalunya

 • Si veus algun tipus de maltractament animal a les xarxes socials, és a dir, persones que torturen i maten animals per després penjar el vídeo dels abusos a Instagram, Facebook o Youtube, segueix aquestes indicacions per denunciar el cas:

  • No denunciïs encara la pàgina/publicació o perfil, ja que aquesta podria desaparèixer juntament amb les proves del maltractament. Fes-ho només un cop hagis fet els passos que detallem a continuació.
  • Recorda que les descàrregues d'un vídeo o les captures de pantalla de les fotos no serveixen per a un judici legal, sinó que han certificar-se. Això vol dir que cal obtenir una prova digital de que el contingut va ser pujat a les xarxes, ja que la informació circula, canvia i desapareix a internet sense deixar rastre aparent en unes hores o fins i tot minuts. Pots certificar qualsevol contingut digital, per exemple a través de CERTIFIRM (el cost és d'uns pocs cèntims).
  • Tingues en compte que en el cas de perfils/grups/pàgines privades, per a la nostra entitat és complicat accedir a les proves corresponents, amb la qual cosa és de gran ajuda que sigui la persona que ha vist les imatges la qual les certifiqui.
  • Un cop certificades les proves, pots denunciar el cas directament a les autoritats (Seprona a Espanya) o posar-te en contacte amb el nostre equip legal si necessites un assessorament més detallat.

  Abast: Espanya