Wiki FAADA

Comerç - Puppy mill
 • Les fàbriques o granges de cadells (en anglès puppy mill) són instal·lacions de cria de gossos i gats l’objectiu de les quals és l’obtenció de beneficis econòmics. En aquest tipus d’intal·lacions, no es té en consideració el benestar dels animals, els quals viuen tot sovint en condicions molt precàries. A Hongria, Eslovàquia i República Txeca es troben les fàbriques de cadells més grans d’Europa i són les que abateixen el mercat espanyol. Tot i que aquesta explotació es localitza també en altres continents, tan sols als Estats Units d’Amèrica (EUA) es calcula que hi ha unes 10.000 granges de cadells.

  Les gosses que tenen una cadellada rere l’altra són mantingudes en gàbies, en condicions higienicosanitàries molt deficients i sense a penes cap tipus d’atenció veterinària. Els cadells són apartats de les mares quan encara són molt petits per tal que entrin en circuits de botigues amb la qual cosa se’ls fa viatjar llargues distàncies per carretera, tot i que segons la normativa europea els cadells han de tenir més de tres mesos perquè puguin ser transportats, ara bé, actualment se’m falsifica la documentació per traslladar-los fent creure que tenen més edat de la que realment tenen.

  Una altre gran problema és l’estat de salut d’aquests cadells que solen estar malalts: Parvovirus, Coronavirus, panleucopènia i diverses malalties hereditàries són les més habituals i acaben provocant la mort de molts cadells.

  Els animals han d’estar identificats amb microxip norma ISO 11784 i tecnologia HDX o FDXB, vacunació antiràbica (si es tracta d’una primovacunació o vacunació primària) i han d’esperar 21 dies abans de realitzar el viatge. Al passaport, ha de constar tota la informació sanitària requerida: l’animal ha de tenir mínim tres mesos, amb examen clínic realitzat 24 hores abans del viatge per un veterinari autoritzat per l’autoritat competent al l’estat membre d’origen.

  Per identificar l’origen d’un cadell d’una botiga s’ha d’exigir que acrediten l’origen de l’animal: per exemple amb el número de nucli zoològic d’origen per poder comprovar si la informació és verídica. Al passaport, ha de consstar també l’origen de l’animal.

  Més informació:

  Abast: Internacional