Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, estás aceptando nuestra política de cookies. Pero puedes cambiar la configuración en cualquier momento. más información

Aceptar

Wiki FAADA

Quines són les obligacions d’una transacció amb animals?

Quines són les obligacions d’una transacció amb animals?

A Catalunya, segons el Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals:

  1. Tots els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció han d’estar identificats amb microxip.
  2. Qualsevol transacció realitzada sense un document en què consti el número de microxip identificador es considera nul·la i es dóna per no realitzada.
  3. Els animals de companyia objecte de comercialització o transacció han d’estar esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament.

Més informació: