Wiki FAADA

És legal publicar anuncis de donacions o venda d’animals?

És legal publicar anuncis de donacions o venda d’animals?

Per publicar qualsevol anunci de venda o donació d’animals mitjançant revistes, portals d’Internet o publicacions similars, és imprecisdinble la inclusió del número de registre de nucli zoològic, sota sanció de fins 400 euros.

Més informació: