Wiki FAADA

Wiki FAADA - Cria il·legal
 • Una transacció és un canvi de titularitat d’un animal. Pot ser per exemple entre dues persones físiques (amb un document de cessió/donació entre particulars, amb les dades del antic i nou propietari) o entre un comerç i un comprador (amb el número de registre del nucli zoològic i les dades del comprador i el venedor). Qualsevol transacció (gratuïta o no) només es considera vàlida si en el document hi consta el número d’identificació (xip) de l’animal.

  Abast: Catalunya

 • Si optes per comprar un animal en lloc d’adoptar-lo, és molt recomanable fer-ho directament amb el criador i visitar-lo per veure la situació, l’estat i les condicions en què mantenen els animals, així com els pares de l’animal que ens interessi. Si no et deixen veure els pares, ni veure on els tenen, és millor que no compres en aquest lloc.

   Les botigues han de tenir certificats de la procedència de l’animal i tenen dret de demanar-los: han d’entregar l’animal amb el certificat de pedigrí. Compte quan en una botiga posen l’origen, perquè tot sovint es refereixen a l’origen de la raça, no de l’animal en concret. Si un cadell procedeix d’altres països europeus s’ha de demanar el passaport europeu on consti el microxip, les vacunes i les desparasitacions obligatòries.

  Des de FAADA t’animem perquè adoptis en lloc de comprar. Són molts els animals que esperen en protectores i gosseres per tenir una oportunitat i un lloc en la teua família.

  Abast: Catalunya

 • Les fàbriques o granges de cadells (en anglès puppy mill) són instal·lacions de cria de gossos i gats l’objectiu de les quals és l’obtenció de beneficis econòmics. En aquest tipus d’intal·lacions, no es té en consideració el benestar dels animals, els quals viuen tot sovint en condicions molt precàries. A Hongria, Eslovàquia i República Txeca es troben les fàbriques de cadells més grans d’Europa i són les que abateixen el mercat espanyol. Tot i que aquesta explotació es localitza també en altres continents, tan sols als Estats Units d’Amèrica (EUA) es calcula que hi ha unes 10.000 granges de cadells.

  Les gosses que tenen una cadellada rere l’altra són mantingudes en gàbies, en condicions higienicosanitàries molt deficients i sense a penes cap tipus d’atenció veterinària. Els cadells són apartats de les mares quan encara són molt petits per tal que entrin en circuits de botigues amb la qual cosa se’ls fa viatjar llargues distàncies per carretera, tot i que segons la normativa europea els cadells han de tenir més de tres mesos perquè puguin ser transportats, ara bé, actualment se’m falsifica la documentació per traslladar-los fent creure que tenen més edat de la que realment tenen.

  Una altre gran problema és l’estat de salut d’aquests cadells que solen estar malalts: Parvovirus, Coronavirus, panleucopènia i diverses malalties hereditàries són les més habituals i acaben provocant la mort de molts cadells.

  Els animals han d’estar identificats amb microxip norma ISO 11784 i tecnologia HDX o FDXB, vacunació antiràbica (si es tracta d’una primovacunació o vacunació primària) i han d’esperar 21 dies abans de realitzar el viatge. Al passaport, ha de constar tota la informació sanitària requerida: l’animal ha de tenir mínim tres mesos, amb examen clínic realitzat 24 hores abans del viatge per un veterinari autoritzat per l’autoritat competent al l’estat membre d’origen.

  Per identificar l’origen d’un cadell d’una botiga s’ha d’exigir que acrediten l’origen de l’animal: per exemple amb el número de nucli zoològic d’origen per poder comprovar si la informació és verídica. Al passaport, ha de consstar també l’origen de l’animal.

  Més informació:

  Abast: Internacional