Wiki FAADA

Quina és l’edat mínima amb què pot viatjar un animal de companyia dins de la Unió Europea?

Quina és l’edat mínima amb què pot viatjar un animal de companyia dins de la Unió Europea?

L’edat mínima per a moviments d’animals de companyia (gossos, gats i fures) a la Unió Europea és de 15 setmanes, l’edat mínima perquè puguin ser vacunats contra la ràbia és de 12 setmanes i perquè la vacuna sigui efectiva han de passar 21 dies des de la inoculació (període en què s’estableix la immunitat) per poder viatjar.

Requisits per viatjar a Espanya des d’un país de l’UE:

Per introduir un gos, un gat o una fura de companyia a Espanya, caldrà:

  • Estar identificat amb un microxip o un tatuatge (si aquest es va fer abans del 03/07/2011) i sempre que continuï llegible.    
  • Estar vacunat contra la ràbia amb una vacuna en vigor en el moment de realitzar el viatge i que haurà de constar al passaport.
  • Estar en possessió d’un passaport europeu per al moviment d’animals de companyia. Al passaport hauran d’estar emplenats els apartats “propietari”, “descripció de l’animal”, “marcat”, “expedició del passaport” i “vacunació antiràbica”.

No són obligatoris per als desplaçaments des d’altres estats membres cap a Espanya els apartats de test serològic, tractament contra les caparres, tractament contra Echinoccocus, altres vacunacions, examen clínic, legalització i altres.

No es concedeixen excepcions, ni s’autoritza l’entrada a Espanya de gossos, gats i fures menors de 15 setmanes, que per tant, no tindrien vacuna vàlida contra la ràbia:

  • L’edat mínima per vacunar els animals serà de 12 setmanes.
  • Per tal que la vacuna sigui vàlida han de passar 21 dies des de la inoculació.

Requisits per viatjar des d’Espanya a un país de l’UE

Per viatjar a l’UE des d’Espanya, l’animal haurà de:

  • Estar identificat amb un microxip o tatuatge (si aquest es va realitzar abans del 03/07/2011) i sempre que aquest sigui llegible.
  • Estar vacunat contra la ràbia amb una vacuna vàlida en el moment de realitzar el viatge.
  • Estar en possessió d’un passaport europeu per al moviment d’animals de companyia.

I si vas al Regne Unit, Irlanda, Malta, Finlàndia o Noruega, a més:

  • Hauràs de tractar el teu gos contra E. multilocularis entre 24 i 120 hores abans d’arribar al país.

Més informació: