Wiki FAADA

Quina documentació necessito per tenir un animal potencialment perillós?

Quina documentació necessito per tenir un animal potencialment perillós?

Necessites obtenir una llicència administrativa, la qual t’atorgarà el teu ajuntament. Per obtenir la llicència, els requisits són els següents:

  1. Ser major d’edat.
  2. Certificat d’antecedents penals (no haver tingut problemes amb la justícia).
  3. No haver estat sancionat per infraccions relatives a la tinença d’animals potencialment perillosos.
  4. Passar un test psicotècnic de capacitat física i aptitut psicológica per a la tinença d’animals potencialment perillosos, el qual s’efectua i s’obté en centres mèdics.
  5. Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers. Sense prejudici de la normativa dictada per les comunitats autònomes. Consulteu la Llei i Reglament de caràcter estatal: Ley 50/1999 animales potencialmente peligrosos.

Més informació:

Consulta la legislació del teu municipi o comunitat autònoma aquí.