Wiki FAADA

Què és una adopció?

Què és una adopció?

Adoptar un animal és el procés mitjançant el qual una persona adquireix la responsabilitat de la custòdia i la cura d’un animal abandonat durant la vida, de manera que es converteix en la seva família i esdevé el garant dels seus interessos.

Aquesta decisió ha d’haver estat ben meditada i consensuada amb la resta de membres de la família. Adoptar comporta una gran responsabilitat i cal tenir en compte les necessitats de cada animal: cura, passejos, despeses d’alimentació, atenció veterinària, vacances, etc. Pel bé d’ambdues parts, també és important considerar qui adoptem, ja que cada animal és diferent (edat, energia, caràcter, etc.) i és imprescindible deixar-se assessorar pels responsables del refugi que són els qui coneixen bé els animals que tenen en acollida.

Per què les adopcions tenen un cost? Tots els animals necessiten ser atesos per un veterinari i el pagament de l’adopció serveix per cobrir part de les despeses. Podem trobar diferències entre el cost de l’adopció d’un centre públic, ja que tenen els seus propis veterinaris, i el dels refugis i d’associacions privades que col·laboren amb veterinaris externs.

En totes les comunitats autònomes hi ha centres d’acollida públics o privats, així com associacions de protecció animal on es pot adoptar.

A Catalunya, qualsevol animal que es doni en adopció ha d’estar identificat amb microxip, desparasitat, vacunat i esterilitzat. Si l’animal no s’entrega en aquestes condicions, tenim dret d’exigir-ho ja que és el que estableix la llei.

En la web de FAADA, hi ha un llistat de refugis, centres d’acollida i associacions amb un cercador per províncies.

Més informació: