Wiki FAADA

Què és i per a què serveix un microxip?

Què és i per a què serveix un microxip?

El microxip és una petita càpsula de vidre biocompatible de la mida d’un gra d’arròs. És innòcua i s’injecta sota la pell de l’animal, concretament en el costat esquerre del coll. La implantació es realitza amb un aplicador estèril, és indolora i no requereix sedació. El microxip emmagatzema informació en forma de codi alfanumèric de 15 xifres que conté les dades del propietari. Una vegada implantat, s’ha de donar d’alta en l’arxiu corresponent de cada comunitat autònoma.

Els centres veterinaris, autoritats, protectores i centres d’acollida disposen de lectors de microxip que poden llegir-ne el codi. És molt important mantenir sempre les dades actualitzades: adreça, números de telèfon i adreces de correu electrònic per poder recuperar l’animal ràpidament en cas de pèrdua.