Wiki FAADA

Per què hauríem d'evitar la paraula

Per què hauríem d'evitar la paraula

En el diccionari de la RAE, el terme "mascota" fa referència, a "persona, animal o cosa que serveix de talismà, que porta bona sort". En l'àmbit dels animals de companyia, la paraula "mascota" pot tenir certa connotació de "possessió per gaudir i per l'entreteniment del seu cuidador". És un terme utilitarista que anul·la i cosifica a aquells animals amb els quals convivim convertint-los en un mer objecte de consum de què podem disposar com un bé i no com éssers sensibles que són.

Els animals han de ser respectats segons les seves pròpies necessitats i no segons la utilitat que tenen per a les persones. L'ús d'una terminologia "ètica" és una eina més que tenim al nostre abast per aconseguir un canvi en la percepció que la societat té dels animals no humans.