Wiki FAADA

On puc denunciar una venda il·legal?

On puc denunciar una venda il·legal?

La denúncia es pot enviar a l’ajuntament on resideixi el criador/venedor il·legal o al departament competent de la comunitat autònoma.

En el cas de Catalunya, són els serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat:

  • A Barcelona – Carrer d'Aragó, 244-248 (08007 Barcelona).
  • A Girona – Plaça de Pompeu Fabra, 1, Edifici de la Generalitat (17002 Girona).
  • A Lleida – Carrer del Clot de les Monges, 6-8 (25007 Lleida).
  • A Tarragona – Carrer d'Anselm Clavé, 1, Casa Gasset (43004 Tarragona).
  • En Terres de l’Ebre – Avinguda de la Generalitat, 116 (43500 Tortosa).

Has d’aportar totes les proves disponibles i les dades del venedor. Paral·lelament a la denúncia administrativa, pots presentar-ne una altra en la delegació d’Hisenda amb aquest model de denúncia pública.

Més informació: