Wiki FAADA

On puc buscar la família d’un animal amb microxip perdut a Catalunya?

On puc buscar la família d’un animal amb microxip perdut a Catalunya?

Si trobem un animal perdut dins del territori català i està identificat amb microxip, és important que t’asseguris que tant l’ajuntament com la policia o el centre veterinari o protectora comprovi tots els arxius d’identificació en els quals l’animal podria estar registrat i que són els següents:

  • ANICOM – Base de dades pública de la Generalitat de Catalunya, obligatòria en la llei catalana. Totes les entitats de protecció d’animals, ajuntaments, cossos de policia i centres veterinaris tenen accés gratuït per consultar-la. Telèfon operatiu les 24 hores: 935 617 000
  • AIAC – Base de dades privada del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Sols hi tenen accés els veterinaris i els ajuntaments que paguen una quota.
  • REIAC – Base de dades espanyola gestionada pels col·legis de veterinaris de diferents comunitats autònomes l’accés de la qual és gratuït. Informa de quina és la base de dades en què l’animal està registrat. L’ANICOM no està dins del REIAC, per la qual cosa SEMPRE has de demanar que consulten directament l’ANICOM.
  • EUROPETNET – Base de dades europea on estan inclosos l’AIAC i l’ANICOM.
  • PETMAXX – Base de dades internacional on estan incloses les bases de dades de diferents països d’arreu del món.