Wiki FAADA

Es poden tocar els animals als zoos?

Es poden tocar els animals als zoos?

El principal argument que cal considerar és l’estrès que provoca als animals el contacte directe amb humans.

Encara que no es pot oblidar el risc que suposa la zoonosi (qualsevol malaltia infecciosa que es transmet d’animals, salvatges i domèstics, als éssers humans o dels éssers humans als animals), per la qual cosa convé posar especial atenció a les activitats adreçades a la mainada que inclouen contacte amb animals com ho és el “toca-toca” amb rèptils i aus.

Més informació: