Wiki FAADA

Es poden exhibir animals en vitrines?

Es poden exhibir animals en vitrines?

Exhibir els animals a les vitrines està regultar per la llei de protecció d’animals de cada comunitat autònoma.

A Catalunya està expressament prohibit per llei i a Barcelona també per les Ordenances municipals sobre protecció, la tinença i la venda d’animals que estableixen el que segueix: els animals s’han de col·locar a una distància no inferior a 1 metre de l’accés a l’establiment, en zones en què no puguin ser molestats ni visibles des de la via pública o des dels passadissos interiors dels establiments comercials col·lectius (en el cas de complir les distàncies però si segueixin sent visibles des del carrer, els propietaris de l’establiment estan obligats a fer les rectificacions oportunes).

Més informació: