Wiki FAADA

És legal vendre animals de companyia en botigues?

És legal vendre animals de companyia en botigues?

La venda d’animals de companyia (gossos, gats i fures) en botigues és legal en totes les comunitats autònomes, sempre que es compleixin les condicions i requisits legals exigits que varien segons la comunitat.

Barcelona, per exemple, té una de les ordenances més avançades de l’estat espanyol, que recull requisits com:

  • Els animals han de col·locar-se a una distància no inferior a un metre de l’accés al establiment, en zones en què no puguin ser molestats ni visibles des de la via pública o des dels corredors interiors dels establiments comercilas col·lectius.
  • Els animals que romanguin al local de venda s’allotajaran en caixes. La zona ocupada per una caixa ha de ser independent de l’anterior.
  • Els cadells de gos o de gat no es poden vendre abans de los vuit setmanes de vida i mai no han de separar-se de la mare abans del moment del deslletament. Si són importats d’altres països de la Unió Europea no es poden vendre abans de les 12 setmanes de vida.
  • L’estada màxima de gossos i gats en un establiment comercial no podrà superar en cap cas les tres setmanes.
  • El personal de la botiga ha d’haber superat el curs de cuidador d’animals.