Wiki FAADA

És legal que els particulars facin criar els seus animals?

És legal que els particulars facin criar els seus animals?

No, no és legal si no estàs registrat com a nucli zoològic. Per poder fer la transacció dels animals (donació gratuïta o venda), has d'estar inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics. És a dir, si es regala o es ven una o més de les cries, ja seria denunciable per cria il·legal.

Més informació: