Wiki FAADA

En quines condicions s’han de vendre els animals?

En quines condicions s’han de vendre els animals?

A Catalunya, els establiments de venda d’animals ha de:

  • Estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.
  • Fer el seguiment d’un registre oficial (diligenciat per l’administració competent) en què s’incloguin les dades d’origen, la identificació i la destinació dels animals.
  • Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que sofreixin (ni els animals que s’hi venen ni els progenitors d’aquests) malalties hereditàries diagnosticables.
  • Vendre els animals identificats amb microxip i esterilitzats segons el que estableix l’article 11.3 del Decret Legislatiu 2/2008.
  • Entregar als compradors un document en el qual consti la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, i si es escau, el del nucli zoològic.
  • Entregar als compradors un document d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, consells d’educació i de condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

Més informació: