Wiki FAADA

Quines vies existeixen per denunciar un maltractament?

Quines vies existeixen per denunciar un maltractament?

  • Per via penal, pots denunciar casos de maltractament físic, lesions o mort de l’animal, actes de zoofília, baralles d’animals o abandonament i tràfic d’espècies salvatges o caça i pesca il·legals.

  • Per via administrativa, per exemple a Catalunya (on hi ha una de les legislacions més avançades de protecció dels animals, especialment l’ordenança de Barcelona) pots denunciar el manteniment d’animals sols en un domicili durant més de tres dies consecutius (12 hores, en el cas dels gossos); la cria en domicilis particulars; si es manté un animal lligat en un lloc fix durant més de dues hores, o si se’n limita el moviment de manera duradora.  

Més informació:

Consulta la legislació del teu municipi o comunitat autònoma aquí.